Gezinsstaat Hegen

Gezinsstaat van Berend Hegen.

Berend Hegen, geboren te Noord-Sleen (dr) op 31 december 1779, gedoopt te Sleen (dr) op 1 januari 1780, overleden te Wezup (dr) op 12 maart 1843, zoon van Harm Roelofs en Fennichje Hegen.
Hij is ondertrouwd te Sleen (dr) op 8 april 1804 en getrouwd aldaar op 13 mei 1804 voor de kerk met
Roelofje Huizing, geboren te Odoorn (dr), gedoopt te Sleen (dr) op 8 maart 1778, overleden te Wezup (dr) op 25 januari 1843, begraven te Zweeloo (dr), dochter van Jan Huizing en Leena Johannes.
Uit dit huwelijk:
1 Harm, geboren te Sleen (dr) op 13 maart 1805, gedoopt aldaar op 29 maart 1805, overleden te Wezup (dr) op 4 augustus 1888.
Hij is in ondertrouw gegaan op 19 november 1826 en getrouwd te Zweeloo (dr) op 14 december 1826 (1) met Geesje Roelofs Tams, geboren te Zweeloo (dr), gedoopt aldaar op 27 maart 1803, overleden te Wezup (dr) op 21 januari 1834, dochter van Roelof Jansz Tams en Roelofje Tammes.
Hij is getrouwd te Zweeloo (dr) op 3 juni 1843 (2) met Ida Hendriks Niemeijer, geboren te Rolde (dr) op 9 januari 1824, overleden te Wezup (dr) op 8 januari 1905, dochter van Hendrik Lammerts Niemeijer en Aaltje Jans.
2 Willem, geboren te Benneveld (dr), gedoopt op 12 juli 1807, overleden te Wezup (dr) op 2 april 1881, begraven te Zweeloo (dr).
Hij is getrouwd te Zweeloo (dr) op 7 oktober 1831 (1) met Hendrikje Westeraling, geboren te Wezup (dr) op 4 januari 1795, gedoopt te Zweeloo (dr) op 15 februari 1795, overleden te Wezup (dr) op 7 september 1834, dochter van Hendrik Jansen Westeraling en Aukje (Wubbegien) Gerrits.
Hij is getrouwd te Zweeloo (dr) op 30 december 1835 (2) met zijn schoonzus Grietje Westeraling, geboren te Wezup (dr), gedoopt te Zweeloo (dr) op 1 januari 1797, overleden te Wezup (dr) op 13 april 1856, dochter van Hendrik Jansen Westeraling en Aukje (Wubbegien) Gerrits.
Hij is getrouwd te Zweeloo (dr) op 16 mei 1857 (3) met Greetien Klasen Nijenhuis, geboren te Zweeloo (dr) op 20 december 1821, overleden aldaar op 26 mei 1898, dochter van Lubbert Klasen Nijenhuis en Albertje Hendriks Westeraling.
3 Fennechien, geboren te Noord-Sleen (dr), gedoopt te Zweeloo (dr) op 14 januari 1810, overleden te Oosterhesselen (dr) op 9 februari 1839.
Zij is getrouwd te Oosterhesselen (dr) op 6 december 1838 met Hendrik Abbing, geboren te Oosterhesselen (dr) op 25 november 1798, zoon van Harmen Hendriks Abbing en Grietien Hendriks Jansen.
4 Helena, geboren te Noord-Sleen (dr) in december 1812, overleden te Zweeloo (dr) op 11 maart 1815.
5 Jan, geboren te Noord-Sleen (dr) op 29 mei 1815, overleden te Wezup (dr) op 16 december 1898.
Hij is getrouwd te Emmen (dr) op 29 april 1840 met Aaltje Hilbrands, geboren te Emmen (dr) op 20 oktober 1815, overleden te Wezup (dr) op 5 mei 1875, dochter van Roelof Hilbrands en Jantien Elving.
6 Leena, geboren te Noord-Sleen (dr) op 3 juli 1819, overleden te Dalen (dr) op 13 september 1886.
Zij is in ondertrouw gegaan te Zweeloo (dr) op 24 april 1842 en getrouwd te Dalen (dr) op 14 mei 1842 met Jan Ruinemans, geboren te Dalen (dr) op 25 mei 1817, overleden aldaar op 18 mei 1878, zoon van Lucas Ruinemans en Hendrikje Alberts Eising.
7 Hendrik, geboren te Wezup (dr) op 30 juni 1824, overleden aldaar op 16 maart 1891.
Hij is getrouwd te Dalen (dr) op 28 april 1854 (1) met Trijntje Jager, geboren te Dalen (dr) op 26 augustus 1832, overleden aldaar op 17 mei 1864, dochter van Roelof Jager en Trijntje Smits.
Hij is getrouwd te Dalen (dr) op 31 oktober 1865 (2) met Geertje Uneken, geboren te Dalen (dr) op 30 oktober 1835, overleden op 13 maart 1909, dochter van Hendrik Uneken en Grietje Gossen.

De vier zonen van deze Berend Hegen, zijn de stamvaders van de vier stammen die nu nog bestaan.
Van alle He-e-gen’s is een boek verschenen, betreffende de periode 1630 t.e.m. 2000.
Voor detail informatie uit dit boek kan je mailen voor info.
Voor de totale info verwijzen wij naar het boek.

In dit boek tref je het resultaat aan van een onderzoek naar de familienamen Hegen en Heegen, kortweg He-e-gen, zoals die momenteel voorkomen in Nederland.

Het bevat de gegevens van alle He-e-gen’s die sinds de 17e eeuw in Nederland hebben geleefd, alsmede van nakomelingen die inmiddels niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan een tak met de familienaam Hegen in Argentinië.

Tijdens het onderzoek naar het voorkomen van de familienaam He-e-gen in Nederland is er natuurlijk ook de vraag gerezen of de Nederlandse He-e-gen’s op enigerlei wijze ook hun oorsprong hebben op het huidige Duitse grondgebied.

Aangezien er voor ongeveer 1650 tot nu toe geen aanwijzingen zijn gevonden voor de aanwezigheid van een He-e-gen op het huidige Nederlandse grondgebied, zou dit natuurlijk prima verklaard kunnen worden door een afstamming uit Duitsland.

Het zou uit het grensgebied geweest kunnen zijn, maar natuurlijk ook van honderden kilometers verder gelegen plaatsen.

Het koppelen van de huidige gegevens met bijvoorbeeld die bewuste gegevens van de Mormonen en de andere Duitse tak is tot nu toe nog niet mogelijk gebleken.

Er spreekt echter ook wel iets voor de mogelijkheid, dat de naam Hegen halverwege de 17e eeuw is ontstaan te Noord-Sleen, Drenthe, onafhankelijk van enige “Duitse invloed”.

Hopelijk zal er in de nabije toekomst meer duidelijkheid komen omtrent de afkomst en ontstaan van de familienaam He-e-gen.

Het Hegenzand te Sleen is een veldnaam en verdere uitleg van deze naam kon men in de gemeente Sleen ook niet vertellen.

Wel zal je in dit boek enkele gegevens aantreffen van een Duitse Hegen-tak, die in de 18e eeuw uit het huidige Duitsland, Wickrath in de omgeving van Munchengladbach, is overgekomen naar Nederland (meer specifiek Rotterdam).

Deze tak die dus verder niets van doen heeft met de andere gegevens van de Nederlandse He-e-gen’s in dit boek, heeft maar kort in Nederland bestaan; de laatste gegevens aangaande Nederland zijn uit de eerste helft van de 19e eeuw.

Dit boek is dus het resultaat van enkele jaren onderzoek, waarvan onderstaand resumé.

Begin 1994 ben ik gestart met het onderzoek van deze Stamboom.

Vele gegevens zijn verwerkt die voor 1994 al door anderen zijn verzameld, maar ook zijn vele (vooral recente) gegevens pas later door o.a. intensief telefoon- en faxverkeer en door intensieve briefwisselingen boven water gekomen.

Het resultaat van al deze onderzoekingen is dit boek, waar we erg trots op zijn. Temeer omdat alle He-e-gen’s er in staan vermeld, die na 1600 in Nederland hebben gewoond en er nu nog leven. Alsmede diegenen, die thans buiten Nederland wonen, zoals bijvoorbeeld in Argentinië, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika.

Naast alle Genealogische gegevens over de “He-e-gen’s”, met daarbij diverse aktes, foto’s en dergelijke, is er ook beschreven hoe onze voorouders destijds leefden, in de provincie van oorsprong, t.w. Drenthe. Ook het ontstaan van de familienaam Heegen uit die van Hegen wordt uit de doeken gedaan.

De plaats Sleen is uitgebreid beschreven, omdat het in deze plaats allemaal is begonnen. Daarna heeft men zich verplaatst naar Wezup, daarom een schets van de bewoning in dit Drentse “Hegen-dorp” en informatie over deze plaats.

Vanuit Wezup is men naar diverse andere plaatsen in Drenthe en daarbuiten uitgewaaierd. Vooral de nakomelingen van Hendrik Huizingh Hegen(1824).

De gemeente Zweeloo is beschreven, omdat deze gemeente veel plaatsen verenigd, waar veel He-e-gen’s wonen en woonden.

De gegevens zijn in Genealogische volgorde verwerkt.

Dit betekent, dat er steeds van de eerste geborene wordt uitgegaan en alle nazaten hiervan tot op heden helemaal wordt gevolgd en uitgewerkt.

Hierna is degene die als tweede geboren is aan de beurt en ook hiervan worden alle nakomelingen, eveneens tot op heden gevolgd en uitgewerkt, enz. Om een bepaalde tak in de stamboom precies te volgen, wordt er aan iedere nazaat die voor nageslacht heeft gezorgd een code meegegeven, die bestaat uit een Romeins cijfer gevolgd door een korte lettercombinatie. Het Romeinse cijfer geeft aan op welk niveau men zich bevind in de stamboom.

Om het zoeken te vergemakkelijken is achterin het boek een lijst opgenomen waar aan elke code het paginanummer is gekoppeld waar deze code en dus de verdere gegevens van de betreffende nazaat, kan worden teruggevonden. Verder is achterin opgenomen een index van alle personen die vermeld staan in de genealogie. Elke naam in deze index is vergezeld van alle codes waarbij deze naam wordt genoemd.

De gegevens zijn verkregen door te putten uit vele reeksen van stukken op velerlei gebied, die in het Rijksarchief in de provincie Drenthe in Assen te vinden zijn.

Maar ook plaatselijke archieven in Drenthe en ook daarbuiten, zoals Den Haag, Arnhem etc. werden geconsulteerd, terwijl ook in Duitsland o.a.in Schloss Augustusburg te Bruhl, onderzoek werd gedaan.

Daarnaast is er veel kennis ontleend aan een zeer groot aantal boeken en artikelen, die werden gevonden in o.a. bibliotheken en ook diverse plaatselijke uitgaven.

Het grootste gedeelte van dit boek bestaat uiteraard uit genealogische gegevens (dat wil zeggen geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens, etc) van He-e-gen’s en hun naaste aanverwanten. Totaal 825 personen in 14 generaties. In principe tot en met de kinderen van vrouwelijke He-e-gen’s, maar omdat uitzonderingen de regel bevestigen, is hier soms vanaf geweken.